Free Udemy Courses
Trending

C# İle Geleceğin Yazılımcıları

PUBLISHER :- Serdar Yılmaz

LANGUAGE :- Turkish

PRIZE :- 17.23$ 0$

C# İle Geleceğin Yazılımcıları

WHO CAN ACCESS THIS COURSE :-

 • C# Dilini Öğrenip Uzmanlaşmak İsteyenler

WHAT ARE YOUR REQUIREMENTS FOR THIS COURSE ?

 • İnternete Bağlı Bir Bilgisayar
 • Yazılım Dünyasına Merhaba Dünya Deme İsteği

WHAT YOU ARE GOING TO LEARN FROM THIS COURSE ?

 • C# Dilinin Temelleri ve Katmanlı Mimari Kullanımı
 • SQL Veri Tabanı Kullanımı ve Programla Bağlantısını Kurma
 • Github ve Bitbucket’ta Proje Paylaşımı
 • Kullanıcı Dostu Uygulamalar Geliştirme
 • Takım Çalışması Yapabilme

DESCRIPTION

 C# İle Siyah Ekranda Bir Metin Görerek Başlayacağız. Kursa Başladığınızda Metni Yazdıran Bir Yazılımcıyken Zoru Başarıp Kursu Bitirdiğinizde Pencerelere Renk Veren ve İsmini İmza Olarak Atan Bir Mimar Olacaksanız.

   Dersleri Kod Yazarak Geçirmeyeceğiz. Beraber C# Yapısının Mantığını Anlayıp Kendi Yorumumuzla Birlikte Uygulamalar Tasarlayacağız. Yazılım Mühendisliği Sizin İçin Kartvizite Yazılan Havalı Bir Kelime Değil Bir Düşünme Biçimi Olacak. Aklımızdaki Görüntüyü Ekranımıza Yansıtacağız.

   Basit Bir Hesap Makinesi Üretiminden Uzak Veri Tabanlı Örneklere Kadar Birçok Projeyi Beraber Tasarlayıp, Fikir Üreteceğiz. Yaşınız veya Eğitim Durumunuz Önemli Değil. Kendinize Değer Katmak İsteyin ve Başlayın. Öğretmek İçin Hazır Bir Şekilde Bekliyorum

COURSE CONTENT

 • 30 sections • 155 lectures • 30h 14m total length

Giriş2 lectures • 4min

 • Kurs TanıtımıPreview00:50
 • C# Nedir ve Nerelerde KullanılırPreview02:59

Başlangıç3 lectures • 31min

 • Visual Studio Kurulumu11:24
 • İlk Proje09:51
 • Konsola İlk Kodumuzu Yazıyoruz09:30

Değişkenler10 lectures • 1hr 25min

 • Char : Karakter05:36
 • String18:34
 • Int12:22
 • Double – Float – Decimal05:37
 • Bool02:14
 • Datetime – Tarih , Zaman10:56
 • Object03:10
 • Array – Diziler07:02
 • List – Listeler10:03
 • Convert – Dönüşüm İşlemi08:58
 • Değişkenler Sınavı6 questions

Operasyonlar5 lectures • 51min

 • If – Else If – Eğer Kullanıyoruz14:46
 • Switch05:45
 • While Döngüsü09:08
 • For – Foreach DöngüleriPreview11:11
 • Debug Modu Kullanımı09:42
 • Operasyonlar Sınavı3 questions

Metotlar2 lectures • 37min

 • Metot Yazıyoruz25:25
 • Ref Out – Params Anahtar KelimeleriPreview11:51
 • Metot Sınavı3 questions

Class – Sınıf5 lectures • 1hr 8min

 • Sınıflara Giriş14:29
 • Constructor – Yapıcı Metot15:41
 • Interface İle Kalıtım Aldırma14:43
 • Abstract Sınıf Kullanımı12:49
 • Virtual ( Sanal ) Kullanımı10:34
 • Sınıflar Sınavı4 questions

Erişim Belirleyicileri – Access Modifiers3 lectures • 28min

 • Erişim Belirleyicilerini Tanıyoruz12:08
 • Protected – Internal Belirleyicileri04:16
 • Static Class Öğreniyoruz11:43
 • Erişim Belirleyicileri Sınavı2 questions

Hata Kontrolü1 lecture • 13min

 • Try – Catch Kullanmayı Öğreniyoruz13:11
 • Try – Catch Sınavı1 question

C# Özel Durumlar6 lectures • 30min

 • Random Kütüphanesi04:59
 • Matematik Kütüphanesi05:54
 • Değer ve Refesans Tipleri06:12
 • Var Anahtar Kelimesi04:20
 • Enum Kullanıyoruz05:12
 • List Remove All Metodu03:22
 • C# Özel Durumlar Sınavı3 questions

Konsol Projeleri10 lectures • 3hr 11min

 • Numara Oyunu08:52
 • Müzik Çaldırma02:21
 • Hesap Makinesi23:25
 • Market Otomasyonu Giriş04:18
 • Market Otomasyonu Entity Katmanı11:32
 • Market Otomasyonu Data Access Katmanı39:25
 • Market Otomasyonu Business Katmanı21:14
 • Market Otomasyonu Kullanıcı Arayüzü – 132:17
 • Market Otomasyonu Kullanıcı Arayüzü – 230:09
 • Market Otomasyonu Kullanıcı Arayüzü – 317:46
 • Katmanlı Mimari Sınavı4 questions

Windows Form Kullanmaya Başlıyoruz7 lectures • 1hr 39min

 • Windows Form Araçları – 125:00
 • Windows Form Araçları – 221:04
 • Tarayıcı ( Browser ) Araçları16:22
 • Groupbox – Radio Button09:49
 • Combobox12:21
 • DataGridView10:58
 • Context Menu03:28
 • Windows Form Araçları Sınavı4 questions

Windows Form Projeleri10 lectures • 2hr 54min

 • Login Projesi Giriş12:46
 • Login Projesi Kullanıcı Yönetimi17:39
 • Login Projesi Kaydolma Penceresi19:57
 • Login Projesi Şifremi Unuttum20:13
 • Kurs Projesi Öğrenci İşleri21:30
 • Kurs Projesi Öğrenci Ekranı23:10
 • Kurs Projesi Öğrenci Detayları İşlemi24:22
 • Hesap Makinesi20:37
 • Alışveriş Sepeti13:44
 • Windows Form Projeleri Github Linki00:03

SQL Veri Tabanı5 lectures • 50min

 • SQL Kurulum Bilgisi03:28
 • İlk Tablo ve Select Sorgusu15:19
 • Select Sorgusu Örnekleri10:06
 • Where Filtresi Ekleme11:44
 • Where Filtre Örnekleri09:33
 • SQL Veri Tabanı Sınavı3 questions

SQL DML Komutları3 lectures • 14min

 • Ekleme ( Insert ) Kullanımı05:29
 • Güncelleme ( Update ) Kullanımı04:57
 • Sil ( Delete ) Kullanımı03:04
 • SQL DML Komutları Sınavı3 questions

SQL Diyagram ve Join Bağlantıları2 lectures • 26min

 • Diyagram ve İlk Joini Yazıyoruz21:08
 • Join Örnekleri05:03
 • Diyagram ve Join Sınavı2 questions

SQL Fonksiyonları4 lectures • 24min

 • Count – Avg – Sum Kullanımı05:32
 • OrderBy Örneği02:26
 • GroupBy Örneği09:22
 • Tanımlama ( Declare ) Kullanımı06:12
 • SQL Fonksiyonları Sınavı4 questions

SQL Operasyonları3 lectures • 12min

 • If – Else If – Eğer Kullanıyoruz04:46
 • While Döngüsü04:13
 • Case ( Durum ) Şart Kontrolü03:06

SQL DDL Komutları3 lectures • 13min

 • Create ( Oluştur )05:27
 • Alter ( Güncelle )03:49
 • Drop ( Sil )03:24

SQL Metotları5 lectures • 46min

 • Stored Procedure12:38
 • View05:51
 • Function05:17
 • Trigger Öğreniyoruz13:50
 • Trigger Örneği07:59
 • SQL Metotları Sınavı4 questions

SQL Örnek Veriler3 lectures • 36min

 • Northwind Kullanıyoruz14:43
 • Büyük Data ve IndexPreview15:01
 • Back Up ve Restore İşlemleri06:08

Veri Tabanlı Kurumsal Projemiz22 lectures • 6hr 32min

 • Tabloları Oluşturuyoruz13:59
 • Diyagram Bağlantısı ve Örnek Veriler11:52
 • Prosedürlerimizi Yazıyoruz – 120:47
 • Prosedürlerimizi Yazıyoruz – 215:35
 • Visual Studio’da İlk Katmanlarımızı Yazıyoruz11:46
 • SQL Bağlantısını Kuruyoruz31:26
 • Data Access ( Veri Ulaşım ) Katmanları – 120:48
 • Data Access ( Veri Ulaşım ) Katmanları – 219:30
 • Business ( İş ) Katmanı – 114:36
 • Business ( İş ) Katmanı – 207:55
 • Login Ekranı Tasarımı25:01
 • Eleman Ana Ekranı – 127:01
 • Eleman Ana Ekranı – 218:38
 • Rapor Çıktısı Alma11:03
 • Yetkili Ana Ekranı – 123:41
 • Yetkili Ana Ekranı – 214:34
 • Personel İşlemleri – 115:07
 • Personel İşlemleri – 224:57
 • Departman İşlemleri18:59
 • Görevlendirme Fonksiyonu – 129:02
 • Görevlendirme Fonksiyonu – 215:13
 • Kurumsal Projemiz GitHub Linki00:03

GitHub Kullanmayı Öğreniyoruz8 lectures • 1hr 4min

 • GitHub Giriş15:26
 • Git Kurulumu04:31
 • Commit ve Reset İşlemleriPreview11:48
 • Revert İşlemi04:52
 • Merge ve Rebase İşlemi06:34
 • Conflicts ( Çakışma ) Çözümleri07:52
 • Projemizi GitHub’da Paylaşıyoruz07:36
 • GitHub’dan Projeyi Çekmek04:54
 • Git ve GitHub Sınavı5 questions

LINQ Öğreniyoruz3 lectures • 21min

 • Where ve FirstOrDefault Kullanıyoruz07:41
 • Select ve OrderBy Kullanıyoruz07:28
 • ToList ve Take Kullanıyoruz06:01
 • LINQ Sınavı2 questions

Kurumsal Projemizi Profesyonelleştiriyoruz9 lectures • 1hr 49min

 • IsDeleted Kullanıyoruz23:57
 • App Config Dosyasını Öğreniyoruz12:22
 • İşi Bitirme Kısmını Tamamlıyoruz14:49
 • Log Servisimizi Yazıyoruz – 111:12
 • Log Servisimizi Yazıyoruz – 222:38
 • Arama Kutusu Ekliyoruz11:41
 • Using Öğreniyoruz06:19
 • DataTable Yapısını Öğreniyoruz05:37
 • Profesyonel Kurumsal Proje GitHub Linki00:03

C# ve SQL İçin Güvenlik Yapıları3 lectures • 36min

 • SQL Kriptolama İşlemi12:03
 • C# Kriptolama İşlemi20:23
 • Connection Cümlesi Şifreleme03:44

Uygulamamızı Yayınlıyoruz4 lectures • 22min

 • Program Yayınlama08:27
 • GitHub’da Yayınlama02:57
 • Bitbucket’ta Yayınlama – 105:07
 • Bitbucket’ta Yayınlama – 205:43

Uzak SQL Kurulumu2 lectures • 19min

 • Uzak SQL Kiralıyoruz10:08
 • Veritabanımızı Taşıyoruz09:17

SQLite Kullanıyoruz8 lectures • 1hr 31min

 • Sqlite Browser ve İlk Bağlantı14:24
 • İlk Komutlar08:51
 • Bağlantıyı Kuruyoruz11:16
 • Data Access Tamamlıyoruz15:18
 • Business Katmanı08:08
 • Kullanıcı Arayüzü Tasarımı22:40
 • Sqlite Join Kullanımı09:57
 • Sqlite Projemiz Github Linki00:02

C# İle Mail Gönderme4 lectures • 31min

 • Smtp Kurulumu ve İlk Mailimiz12:55
 • Mail Gönderme Servisi – 113:01
 • Mail Gönderme Servisi – 204:53
 • Mail Gönderme GitHub Linki00:02

Final0 lectures • 0min

 • Final Testi1 question

HOW TO MAKE MONEY ONLINE & TIPS AND TRICKS

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker